داروخانه وب سایتی دارای اطلاعات کامل دارو به همراه امکان خرید اینترنتی دارو، لوازم پزشکی و آرایشی بهداشتی است.